Acciones

Plantilla

Obra citada/núcleo

De Enciclopedia Guanche

{{

 #if:
 |{{
  #if: 
  |{{
    #iferror: {{ #expr: 1*{{{AuthorMask}}} }}
    |{{{AuthorMask}}}
    |{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-000)>000| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-001)>001| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-002)>002| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-003)>003| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-004)>004| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-005)>005| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-006)>006| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-007)>007| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-008)>008| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-009)>009| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-010)>010| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-011)>011| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-012)>012| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-013)>013| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-014)>014| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-015)>015| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-016)>016| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-017)>017| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-018)>018| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-019)>019| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-020)>020| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-021)>021| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-022)>022| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-023)>023| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-024)>024| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-025)>025| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-026)>026| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-027)>027| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-028)>028| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-029)>029| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-030)>030| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-031)>031| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-032)>032| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-033)>033| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-034)>034| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-035)>035| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-036)>036| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-037)>037| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-038)>038| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-039)>039| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-040)>040| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-041)>041| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-042)>042| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-043)>043| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-044)>044| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-045)>045| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-046)>046| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-047)>047| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-048)>048| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-049)>049| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-050)>050| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-051)>051| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-052)>052| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-053)>053| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-054)>054| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-055)>055| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-056)>056| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-057)>057| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-058)>058| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-059)>059| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-060)>060| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-061)>061| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-062)>062| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-063)>063| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-064)>064| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-065)>065| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-066)>066| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-067)>067| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-068)>068| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-069)>069| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-070)>070| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-071)>071| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-072)>072| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-073)>073| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-074)>074| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-075)>075| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-076)>076| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-077)>077| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-078)>078| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-079)>079| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-080)>080| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-081)>081| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-082)>082| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-083)>083| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-084)>084| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-085)>085| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-086)>086| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-087)>087| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-088)>088| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-089)>089| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-090)>090| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-091)>091| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-092)>092| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-093)>093| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-094)>094| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-095)>095| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-096)>096| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-097)>097| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-098)>098| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-099)>099| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-100)>100| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-101)>101| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-102)>102| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-103)>103| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-104)>104| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-105)>105| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-106)>106| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-107)>107| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-108)>108| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-109)>109| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-110)>110| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-111)>111| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-112)>112| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-113)>113| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-114)>114| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-115)>115| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-116)>116| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-117)>117| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-118)>118| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-119)>119| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-120)>120| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-121)>121| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-122)>122| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-123)>123| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-124)>124| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-125)>125| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-126)>126| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-127)>127| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-128)>128| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-129)>129| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-130)>130| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-131)>131| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-132)>132| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-133)>133| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-134)>134| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-135)>135| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-136)>136| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-137)>137| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-138)>138| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-139)>139| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-140)>140| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-141)>141| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-142)>142| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-143)>143| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-144)>144| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-145)>145| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-146)>146| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-147)>147| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-148)>148| }}{{#ifexpr:({{{AuthorMask}}}*2-149)>149| }}
   }}
  |{{
    #if: 
    |[[{{{Authorlink1}}} |{{{Surname1}}}{{
     #if: 
     |, {{{Given1}}}
    }}]]
    |{{{Surname1}}}{{
     #if: 
     |, {{{Given1}}}
    }}
   }}
 }}{{
  #if: 
  |{{#ifexpr:8<2
   | et ál.
   |{{
     #iferror: {{ #expr: 1*0.0 }}
     | 
     |{{
      #if: 
      |; 
      |{{#if:| & |; }}
     }}
    }}{{
     #if: 
     |[[{{{Authorlink2}}} |{{{Surname2}}}{{
      #if: 
      |, {{{Given2}}}
     }}]]
     |{{{Surname2}}}{{
      #if: 
      |, {{{Given2}}}
     }}
    }}{{
     #if: 
     |{{#ifexpr:8<3
      | et ál.
      |{{
       #if: 
       |; 
       |{{#if:| & |; }}
      }}{{
       #if: 
       |[[{{{Authorlink3}}} |{{{Surname3}}}{{
         #if: 
         |, {{{Given3}}}
        }}]]
       |{{{Surname3}}}{{
         #if: 
         |, {{{Given3}}}
        }}
      }}{{
       #if:
       |{{#ifexpr:8<4
        | et ál.
        |{{
          #if: 
          |; 
          |{{#if:| & |; }}
         }}{{
          #if: 
          |[[{{{Authorlink4}}} |{{{Surname4}}}{{
           #if: 
           |, {{{Given4}}}
          }}]]
          |{{{Surname4}}}{{
           #if: 
           |, {{{Given4}}}
          }}
         }}{{
         #if:
         |{{#ifexpr:8<5
          | et ál.
          |{{
          #if: 
          |; 
          |{{#if:| & |; }}
          }}{{
          #if: 
          |[[{{{Authorlink5}}} |{{{Surname5}}}{{
            #if: 
            |, {{{Given5}}}
           }}]]
          |{{{Surname5}}}{{
            #if: 
            |, {{{Given5}}}
           }}
         }}{{
          #if:
          |{{#ifexpr:8<6
          | et ál.
           |{{
            #if: 
            |; 
            |{{#if:| & |; }}
           }}{{
            #if: 
            |[[{{{Authorlink6}}} |{{{Surname6}}}{{
             #if: 
             |, {{{Given6}}}
            }}]]
            |{{{Surname6}}}{{
             #if: 
             |, {{{Given6}}}
            }}
           }}{{
            #if:
            |{{#ifexpr:8<7
             | et ál.
            |{{
             #if: 
             |; 
             |{{#if:| & |; }}
            }}{{
             #if: 
             |[[{{{Authorlink7}}} |{{{Surname7}}}{{
               #if: 
               |, {{{Given7}}}
              }}]]
             |{{{Surname7}}}{{
               #if: 
               |, {{{Given7}}}
              }}
                  }}{{
                   #if:
                   |{{#ifexpr:8<8
                     | et ál.
                     |{{
                       #if: 
                       |; 
                       |{{#if:| & |; }}
                      }}{{
                       #if: 
                       |[[{{{Authorlink8}}} |{{{Surname8}}}{{
                        #if: 
                        |, {{{Given8}}}
                       }}]]
                       |{{{Surname8}}}{{
                        #if: 
                        |, {{{Given8}}}
                       }}
                      }}{{
                       #if:
                       | et ál.
                      }}
                    }}
                   }}
                 }}
                }}
              }}
             }}
           }}
          }}
         }}
       }}
      }}
    }}
   }}
 }}{{
  #if: 
  | ({{{Date}}}){{
   #if:
  | [{{{YearNote}}}]
  }}
 }}
 |{{
  #if: 
  |{{
    #if: 
    |[[{{{Editorlink1}}} |{{{EditorSurname1}}}{{
     #if: 
     |, {{{EditorGiven1}}}
    }}]]
    |{{{EditorSurname1}}}{{
     #if: 
     |, {{{EditorGiven1}}}
    }}
   }}{{
    #if: 
    |{{
     #if: 
     |; 
     |{{#if:| & |; }}
    }}{{
     #if: 
     |[[{{{Editorlink2}}} |{{{EditorSurname2}}}{{
       #if: 
       |, {{{EditorGiven2}}}
      }}]]
     |{{{EditorSurname2}}}{{
       #if: 
       |, {{{EditorGiven2}}}
      }}
    }}{{
     #if: 
     |{{
       #if: 
       |; 
       |{{#if:| & |; }}
      }}{{
       #if: 
       |[[{{{Editorlink3}}} |{{{EditorSurname3}}}{{
        #if: 
        |, {{{EditorGiven3}}}
       }}]]
       |{{{EditorSurname3}}}{{
        #if: 
        |, {{{EditorGiven3}}}
       }}
      }}{{
       #if:
       | et ál.
      }}
    }}
   }}, ed{{#if:|s}}{{#ifeq:,|.||.}}{{
    #if: 
    | ({{{Date}}}){{
    #if:
   | [{{{YearNote}}}]
   }}
   }}
 }}

}}{{

 #if: 
 {{
  #if:||{{#if:||}}
 }}
 |{{
  #if:
  |, 
 }}{{#if:||«}}{{#if:{{
     #if: 
     |{{{IncludedWorkURL}}}
     |{{
       #if: 
       |{{{URL}}}
       |{{#ifexpr:{{#time: U}} > {{#time: U | 2001-10-10 }}
        |{{
         #if: 
         |http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?tool=pmcentrez&artid={{{PMC}}}
        }}
       }}
      }}
    }}
|[{{
     #if: 
     |{{{IncludedWorkURL}}}
     |{{
       #if: 
       |{{{URL}}}
       |{{#ifexpr:{{#time: U}} > {{#time: U | 2001-10-10 }}
        |{{
         #if: 
         |http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?tool=pmcentrez&artid={{{PMC}}}
        }}
       }}
      }}
    }} {{
     #if: 
     |{{{IncludedWorkTitle}}}
     |{{
    #if: 
    |{{#if: | }}[{{{TransTitle}}}]}}
    }}]
|{{
     #if: 
     |{{{IncludedWorkTitle}}}
     |{{
    #if: 
    |{{#if: | }}[{{{TransTitle}}}]}}
    }}

}}{{#if:||»}} }}{{

 #if: 
 |{{
  #ifeq: | 
  |
  |{{
    #if: 
    |, escrito en {{{Place}}}
   }}
 }}

}}{{

 #if: 
 |{{
  #if: 
  |, {{
    #if: 
    |{{#ifeq: ,|.|E|e}}n 
   }}{{
    #if: 
    |[[{{{Editorlink1}}} |{{{EditorSurname1}}}{{
     #if: 
     |, {{{EditorGiven1}}}
    }}]]
    |{{{EditorSurname1}}}{{
     #if: 
     |, {{{EditorGiven1}}}
    }}}}{{
    #if: 
    |{{
     #if: 
      |; 
      |{{#if:| & |; }}
     }}{{
     #if: 
     |[[{{{Editorlink2}}}|{{{EditorSurname2}}}{{
       #if: 
       |, {{{EditorGiven2}}}
      }}]]
     |{{{EditorSurname2}}}{{
       #if: 
       |, {{{EditorGiven2}}}
      }}
    }}{{
     #if: 
     |{{
       #if: 
       |; 
       |{{#if:| & |; }}
      }}{{
       #if: 
       |[[{{{Editorlink3}}}|{{{EditorSurname3}}}{{
        #if: 
        |, {{{EditorGiven3}}}
       }}]]
       |{{{EditorSurname3}}}{{
        #if: 
        |, {{{EditorGiven3}}}
       }}
      }}{{
       #if:
       | et ál.
      }}
    }}
   }}{{
    #if: 
    |
    |, ed{{#if:|s}}{{#ifeq:,|.||.}}
   }}
 }}

}}{{

 #if: 
 |{{
  #if: 
  |, 
 }}{{
  #if: 
  |, }}{{
  #if: 
  |«{{#if:{{
       #if: 
       |{{
        #if: 
        |{{
          #if: 
          |{{{URL}}}
          |{{
           #ifexpr: {{#time: U}} > {{#time: U | 2001-10-10 }} | {{
            #if: 
            | http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?tool=pmcentrez&artid={{{PMC}}}
           }}
          }}
         }}
       }}
       |{{
        #if: 
        |{{{URL}}}
        |{{#ifexpr:{{#time: U}} > {{#time: U | 2001-10-10 }} |{{
           #if: 
           | http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?tool=pmcentrez&artid={{{PMC}}}
          }}
        }}
       }}
      }}
|[{{
       #if: 
       |{{
        #if: 
        |{{
          #if: 
          |{{{URL}}}
          |{{
           #ifexpr: {{#time: U}} > {{#time: U | 2001-10-10 }} | {{
            #if: 
            | http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?tool=pmcentrez&artid={{{PMC}}}
           }}
          }}
         }}
       }}
       |{{
        #if: 
        |{{{URL}}}
        |{{#ifexpr:{{#time: U}} > {{#time: U | 2001-10-10 }} |{{
           #if: 
           | http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?tool=pmcentrez&artid={{{PMC}}}
          }}
        }}
       }}
      }} {{{Title}}}{{
    #if: 
    |{{#if: | }}[{{{TransTitle}}}]}}]
|{{{Title}}}{{
    #if: 
    |{{#if: | }}[{{{TransTitle}}}]}}

}}»{{

    #if: 
    |, {{{TitleNote}}}
   }}
 }}

}}{{ #if:

   | (en {{
    #if: 
      |, )
      |)
   }}
   |{{ #if: 
      | ()
   }}

}}{{

 #if: |{{
   #if:|, }}{{{Periodical}}}{{
  #if: 
  |, {{{Series}}}
 }}{{
  #if: 
  |{{
    #if: 
    | ({{{PublicationPlace}}}: {{{Publisher}}})
    | ({{{PublicationPlace}}})
   }}
  |{{
    #if: 
    | ({{{Publisher}}})
   }}
 }}{{
  #if: 
  | {{{Volume}}}{{
    #if: 
    | ({{{Issue}}})
   }}
  |{{
    #if: 
    | ({{{Issue}}})
   }}
 }}{{
  #if: 
  |: {{{At}}}
 }}
 |{{
  #if: 
  |{{
    #if: 
    |, | 
   }}{{#if:{{
       #if: 
       |{{
        #if: 
        |{{
          #if: 
          |{{{URL}}}
          |{{#ifexpr:{{#time: U}} > {{#time: U | 2001-10-10 }}|{{
           #if: 
           | http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?tool=pmcentrez&artid={{{PMC}}}
          }}}}
         }}
       }}
       |{{
        #if: 
        |{{{URL}}}
               |{{#ifexpr:{{#time: U}} > {{#time: U | 2001-10-10 }}|{{
          #if: 
          | http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?tool=pmcentrez&artid={{{PMC}}}
         }}}}
       }}
      }}
|[{{
       #if: 
       |{{
        #if: 
        |{{
          #if: 
          |{{{URL}}}
          |{{#ifexpr:{{#time: U}} > {{#time: U | 2001-10-10 }}|{{
           #if: 
           | http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?tool=pmcentrez&artid={{{PMC}}}
          }}}}
         }}
       }}
       |{{
        #if: 
        |{{{URL}}}
               |{{#ifexpr:{{#time: U}} > {{#time: U | 2001-10-10 }}|{{
          #if: 
          | http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?tool=pmcentrez&artid={{{PMC}}}
         }}}}
       }}
      }} {{
    #if:| [{{{TransItalic}}}]
   }}]
|{{
    #if:| [{{{TransItalic}}}]
   }}

}}}}{{

    #if: 
    |, {{{Series}}}
   }}{{
    #if: 
    |, {{{Volume}}}
   }}{{
    #if: 
    |, 
   }}{{
    #if: 
    | ({{{Edition}}}{{#if:|| edición}})
   }}{{
    #if: 
    |, {{{PublicationPlace}}}
   }}{{
    #if: 
    |{{
     #if: 
     |:
     |,
    }} {{{Publisher}}}
   }}
 }}{{
 #if: 
 |
 |{{
  #if: 
  |, {{{Date}}}{{
   #if:
  | [{{{YearNote}}}]
  }}
 }}

}}{{

 #if: 
 |{{
  #ifeq: | 
  |
  |{{
    #if: 
    |{{
     #if: 
     |, {{{PublicationDate}}}
     | (publicado el {{{PublicationDate}}})
    }}
    |{{
     #if: 
     |, {{{PublicationDate}}}
     | (publicado el {{{PublicationDate}}})
    }}
   }}
 }}

}}{{

 #if: 
 |
 |{{
  #if: 
  |, {{{At}}}
 }}

}}{{

 1. if:
 |, doi:{{#if: 
  | {{{DOI}}} (inactivo desde )
  | {{{DOI}}}
  }}

}}{{

 #if: 
 |{{
  #if: 
  |, {{{ID}}}
  |{{{ID}}}
 }}

}}{{

 #if: 
 |, ISBN [[Especial:FuentesDeLibros/{{{ISBN}}}|{{{ISBN}}}]]

}}{{

 #if: 
 |, ISSN {{{ISSN}}}

}}{{

 #if: 
 |, OCLC {{{OCLC}}}

}}{{

 #if: 
 |, PMID {{{PMID}}}

}}{{

 #if: 
 |{{#if: 
  |, PMC {{{PMC}}}
 }}

}}{{

 #if: 
 |, Bibcode{{{Bibcode}}}

}}{{

 1. if:

|, {{{Archive}}} |{{

 #if:
 |, {{#ifeq:{{{Sep}}}|.|A|a}}rchivado{{
  #if:
  |{{#if:| del {{#if:{{{OriginalURL}}}
|[{{{OriginalURL}}} original]
|original

}}}}

  }}{{
  #if:
  | el {{{ArchiveDate}}}
  }}{{
  #if:{{#if:||A}}{{#if:||B}}{{#if:||C}}
  |. Plantilla:Citation error
  }}
 }}

}}{{

 #if: 
 |{{
  #if: {{{TítuloTradTransTitle}}}
  |, {{
                   #if: 
                   |{{{IncludedWorkURL}}}
                   |{{{URL}}}
                  }}
  |, {{
       #if: 
       |{{{IncludedWorkURL}}}
       |{{{URL}}}
      }}
 }}{{
  #if: 
  | {{#ifeq:,|,|, c|. C}}onsultado {{#if:|el {{{AccessDate}}}|en {{#if: | de |}}}}
  }}

}}{{#if:

 |, [{{{laysummary}}} Resumen divulgativo]{{#if: | – {{{laysource}}}}}

}}{{#if:

 | ({{{laydate}}})

}}{{#if:

 |, «{{{quote}}}»

}}{{

 #if:| {{{extra}}}|}} 

{{#ifexist:Plantilla:Obra citada/núcleo/doc|[editar] [purgar]|[crear]}}

50px Documentación de plantilla
{{#ifexist:Plantilla:Obra citada/núcleo/doc| Plantilla:Obra citada/núcleo/doc }}
{{#ifexist:Plantilla:Obra citada/núcleo/doc|Esta documentación es transcluida desde Plantilla:Obra citada/núcleo/doc.
}}{{#ifexist: Plantilla:Obra citada/núcleo/zona de pruebas||Los editores pueden experimentar en la zona de pruebas de la plantilla.
}}Por favor, añade las categorías e interwikis a la subpágina de documentación. Subpáginas de esta plantilla.